product name: Natural Horizontal Bamboo Flooring

product name: Natural Vertical Bamboo Flooring

product name: Carbonized Horizontal Bamboo Flooring

product name: Carbonized Vertical Bamboo Flooring

product name: Natural-Strand-Woven-Bamboo-Flooring

product name: Carbonized-Strand-Woven-Bamboo-Flooring

Installation Instruction of bamboo flooring